head

Spoločnosť Recyclo, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003 a zaoberá sa výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Hlavná prevádzka sa nachádza v Trnave na Strojárenskej ulici, ale aktivity našej spoločnosti siahajú na celé územie Slovenska.

Od svojho vzniku sa spoločnosť úspešne dynamicky rozvíja a rastie. Disponujeme vysokokvalifikovaným personálom a skúseným manažmentom, čo nás v kombinácii s modernou technikou radí k dominantným spoločnostiam v regióne, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi.

Kvalita našich služieb a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prioritná a z toho dôvodu sa snažíme aj tie ich najnáročnejšie požiadavky uspokojiť v maximálne miere. Pri svojej činnosti garantujeme dodržanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.


Naša spoločnosť sa zaoberá najmä výkupom, spracovaním a následným predajom oceľového šrotu a farebných kovov. Taktiež sa zaoberáme likvidačnými prácami a recykláciou automobilov.

V prípade záujmu o nami poskytované služby, alebo akýchkoľvek otázok, neváhajte a kontaktujte nás.

foot