headPoužitím vlastnej manipulačnej techniky, technologických zariadení a rozsiahleho vozového parku (autá s hydraulickými rukami, nákladné súpravy, atď.) zabezpečujeme separovaný zber surovín a ich následné spracovanie vo svojej prevádzke.

Disponujeme tiež množstvom veľkoobjemových a maloobjemových kontajnerov, ktoré podľa potreby poskytujeme našim zákazníkom.

Používame hydraulické lisy ako aj elektrické nožnice na úpravu kovového odpadu.


Ponúkame služby spojené s likvidáciou konštrukcií a výrobných liniek zo železa, prípadne farebných kovov (nerez, meď, hliník, atď.). Na úpravu pri likvidácii materiálu používame plazmu, autogén, prípadne iné technológie podľa potreby.

Vydávame potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktoré je potrebné pre legálne odhlásenie motorového vozidla z prevádzky.


foot